Datum objave: 23.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:  

 • visokošolski učitelj

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • doktorat znanosti
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv redni profesor za področje socialne psihologije,izdana na Univerzi v Ljubljani,
 • kandidat mora imeti izkušnje na pedagoškem in raziskovalnem področju (vsaj 10  let izkušenj)

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum nastopa dela:v mesecu maju 2012

5.Delovni čas, trajanje zaposlitve: 

 • krajši delovni čas,  50% oz. 20 ur/teden
 • do 31.12.2012

6.Rok za prijavo: 23.4.2012 do 27.4.2012

7.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: