Datum objave: 14.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 21. 05. 2012)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za biologijo,
Večna pot 101,
Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

 • strokovni delavec  VII/1 – referat za študentske zadeve  (M/Ž)
 • za določen čas do vrnitve delavke s porodniškega dopusta,
 • s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje študentskih programov
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela na področju izobraževalne dejavnosti in študijskega reda na  Oddelku za biologijo
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

4. Rok za prijavo: 8 dni od 14.05.2012 do vključno 21.05.2012

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301