Datum objave: 11.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • UPRAVNIK  V  (m/ž)  na  Oddelku za tekstilstvo
 • šifra del. mesta: J035074
 • za nedoločen čas – od 1.7.2012 dalje
 • s krajšim delovnim časom  - 20 ur/teden (z možnostjo zaposlitve s polnim delovnim časom)

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

srednja strokovna izobrazba tehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv:   /

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • osnovna znanja elektro in strojne stroke,
 • ročne spretnosti,
 • šoferski izpit B kategorije
 • Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece


3. Kratek opis dela in nalog:

 • odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo članice v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev, servisa)
 • vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)
 • izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja
 • popis porabe vode in energije, sporočanje računovodstvu in kontrola računov,
 • dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • sodelovanje s tajniki oddelkov pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja in medsebojno nadomeščanje med odsotnostjo
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

4.Rok za prijavo: 8 dni, do 17.5.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
 Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39