Datum objave: 11.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: od 11.05.2012 do 15.05.2011)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za živilstvo,
Jamnikarjeva 101,
Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
 • za določen čas od 16.05.2012 do 31.12.2013 oziroma za čas trajanja projekta,
 • s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat biotehniških znanosti – področje živilstva
 • 3 leta delovnih izkušenj na podorčju analitike
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu in kompetenčnem centru
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:

 • 5 dni od 11.05.2012 do vključno 15.05.2012
 • Datum začetka zaposlitve 16.05.2012
 • Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: mag. Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701