Datum objave: 16.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12
1000 Ljubljana


Razpisuje prosta delovna mesta:    
 1.)
TAJNIK FA VII/2 (pravna služba)

 • Število razpisanih delovnih mest:  1
 • Šifra delovnega mesta: J017908
 • Tarifni razred:  VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanja zaposlitve: določen čas (z možnostjo podaljšanja)
 • Poskusno delo: 4 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:    

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri
 • najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • znanja za uporabo računalniških programov

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
 

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
 • priprava osnov za splošne akte članice
 • sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
 • izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta


Kontaktna oseba na članici:  
Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon: 01/2000 721
Magda Štraus
telefon: 01/2000 762

Rok za prijavo:   8 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba
Zoisova cesta 12, 1000  Ljubljana