Datum objave: 16.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:  

visokošolski učitelj/docent

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje nemškega jezika,
 • doktorat znanosti s področja družbenih ved – sociologija,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv docent  za področje kulturologija,  izdana na Univerzi v Ljubljani,
 • zahteva se znanje in bibliografija s področja preučevanja civilizacij in kultur,  sodobnih kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih), konstrukcije stereotipov, nacionalizma, rasizma, multikulturalizma, Evrope in kulturne globalizacije,
 • 3 leta delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum nastopa dela:   

1. 10. 2012


5.Delovni čas, trajanje zaposlitve: 

polni delovni čas, nedoločen čas


6.Rok za prijavo in način prijave:  

16. 5. 2012 do 15. 8. 2012

Vlogo lahko posredujete po pošti ali jo posredujete preko elektronske pošte. 

Vsebovati mora prošnjo, življenjepis z bibliografijo, dokazilo o izobrazbi in dokazilo o izvolitvi v naziv.

7.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: