Datum objave: 21.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:  Univerza v Ljubljani,
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001:  (m/ž)


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • doktorat znanosti s področja komunikologije
 • obvladanje orodij Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint),


3.Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4.Datum nastopa dela:   

1.6.2012


5.Delovni čas, trajanje zaposlitve: 

 • krajši delovni čas – 50% oz. 20 ur/teden
 • zaposlitev za določen čas do 30. 9. 2012


6.Rok za prijavo:   

21.5.2012 do 25.5.2012


7.Način prijave:   

Kandidati vlogo posredujejo po pošti ali preko elektronske pošte.
Vloga mora nujo vsebovati prošnjo, življenjepis in dokazilo o izobrazbi


8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: