Datum objave: 21.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • RAZISKOVALEC, H017004:  (m/ž)


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetni diplomirani kulturolog oz. magister kulturologije (2. bolonjska stopnja),
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • obvladanje orodij Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Access),


3.Kratek opis dela in nalog:

 • Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • zbiranje podatkov, pripravljanje zapisov zbranih kvalitativnih podatkov, kodiranje in vnos podatkov v podatkovne baze, pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspetriz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.Datum nastopa dela:   
1. 6. 2012


5.Delovni čas, trajanje zaposlitve: 

 • krajši delovni čas – 50% oz. 20 ur/teden 
 • zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2012 (čas trajanja projetka)


6.Rok za prijavo:   
21.5.2012 do 25.5.2012


7.Način prijave:
Kandidati vlogo posredujejo po pošti ali preko elektronske pošte.
Vloga mora nujo vsebovati prošnjo, življenjepis in dokazilo o izobrazbi


8.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: