Datum objave: 12.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Teološka fakulteta

1. Razpisani dve delovni mesti:
• asistent z doktoratom pri Katedri za oznanjevalno teologijo

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas s polovičnim delovnim časom (50%)

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti
• izvolitev v naziv asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo
• aktivno znanje slovenskega jezika
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov
• uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
• 5 dni

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Karl Sinko
Telefonska številka: 01 / 434 58 20
E-naslov: