Datum objave: 12.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Teološka fakulteta

1. Razpisano delovno mesto:
• visokošolski učitelj – docent za področje didaktike in pedagogike religije

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti
• izvolitev v naziv docenta za področje didaktike in pedagogike religije
• aktivno znanje slovenskega jezika
• retorične sposobnosti, inovativnost,
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
• 5 dni

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Karl Sinko
Telefonska številka: 01 / 434 58 20
E-naslov: