Datum objave: 28.05.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2


1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA FRANCOSKI JEZIK (m/ž)
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja jezikoslovja
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za francoski jezik
 • aktivno obvladanje slovenskega jezika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • izkušnje na pedagoškem in raziskovalnem področju (vsaj 5 let izkušenj)

3.Kratek opis del in nalog:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoških aktivnosti pri predpisanih predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih skladno z učnim načrtom
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta skladno z učnim načrtom in dognanji stroke, koordinacija dela
 • vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in drugih preizkusov znanja
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov in sodelovanje pri prilagajanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov aktualnim zahtevam
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.Rok za prijavo:

30 dni, do vključno 28.06.2012
Kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo


5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: