Datum objave: 01.06.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za psihiatrijo
 • za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: dr. med.
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Psihiatrija.
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas na Psihiatrični kliniki oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:
8 dni, od 1.6. 2012 do 9.6.2012

 
5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Martina Žmuc Tomori
Telefon: 01 540 2278