Datum objave: 12.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
  Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VODJARAČUNOVODSKO FINANČNE SLUŽBE

2. Pogoji za opravljanje dela:
• Zahtevana izobrazba  ( stopnja in smer ): univerzitetna oz. visoka strokovna   izobrazba ekonomske smeri
• Funkcionalna znanja in ostale zahteve: ustrezne vodstvene  in organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških

3. Kratek opis dela in nalog:
• organizacija in nadzor dela v računovodsko finančni službi v skladu s finančnimi predpisi,
• vodenje in organiziranje dela službe tako, da je zagotovljena pravočasna izvršitev načrtovanih in dogovorjenih del po obsegu in kvaliteti, dajanje konkretnih navodil, spremljanje  sprememb v uradnih listih, opozarjanje na nepravilnosti,
• izdelava plana amortizacije in izvajanje nabave osnovnih sredstev,
• vodenje glavne knjige po predpisanih sintetičnih kontih in odgovarjajočih analitičnih kontih,
• izdelava kontnega plana članice,
• izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
• izdelava finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice,
• nadzor in spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
• vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,
• obračun DDV,
• sodelovanje z inventurnimi komisijami
• izdelava raznih poročil in poročanje s področja financ,
• sodelovanje pri proračunskem planiranju,
• skrb za zavarovanje premoženja,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje

4. Rok za prijavo:
• 18. 12. 2007

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: ga. Marta Vihar, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 251 27 26
E-mail: