Datum objave: 01.06.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Razpisuje 3 (tri) prosta delovna mesta: 

Visokošolskega učitelja/ice v nazivu docent/ka ali izredni profesor/ica za področje
arhitekture  za nedoločen čas s polnim delovnim časom
Pričetek dela:  oktober 2012

Pogoji za opravljanje dela:  
-doktorat znanosti  s področja arhitekture ali priznanje pomembnih umetniških del
-veljaven habilitacijski naziv za docenta/ko ali izrednega profesorja/ico za področje
arhitekture
-aktivno znanje slovenskega jezika
-aktivno znanje angleškega jezika
 
Funkcionalna znanja:  
-retorične sposobnosti, inovativnost,
-smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:  
-oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih
izobraževalnih programov zahtevam
-organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim
načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev
predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
-predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
-vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
-mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
-znanstveno-raziskovalno delo, poučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno 
delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)

Rok za prijavo: 90 dni od objave

Kontaktna oseba na članici: 
Magdalena Štraus
telefon: 01/2000 762
e-mail: