Datum objave: 14.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:     LEKTOR /LEKTORICA
                                                    (za področje angleškega jezika)

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   univerzitetna izobrazba ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv:  Lektor / lektorica

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Delovne izkušnje:    /

3. Kratek opis dela in nalog:
oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  8 dni  oz. od. 14.12. do 21.12.
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr.prof.dr.Franci Sluga
Telefonska številka: 200 32 00
E-mail: