Datum objave: 14.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:     ASISTENT / ASISTENTKA
(za področje geotehnologije in rudarstva)

2. Pogoji za opravljanje dela:
 Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   univerzitetna izobrazba ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje oz. predmet

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 
Delovne izkušnje:    /

3. Kratek opis dela in nalog:
vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  5 dni  oz. od. 14.12. do 19.12.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr.prof.dr.Jakob Likar
Telefonska številka: 47045 00
E-mail: