Datum objave: 08.06.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC

 • šifra DM: J017108
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, vendar najdlje do 31. 5. 2013
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • izobrazba in/ali delovne izkušnje s primernega področja (npr. socialno delo, upravljanje s kadri, psihologija, andragogika pedagogika ipd.) oz. s področja svetovanja študentom
 • natančnost, komunikativnost, organizacijske, analitične in administrativne sposobnosti
 • tri leta ustreznih delovnih izkušenj
 • poznavanje trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja
 • izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in/ali kadrovanja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja

Zaželene izkušnje:

 • izkušnje z delom na projektih ESS, poročanjem

Opis dela in nalog:

 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija delavnic za študente;
 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija predstavitev delodajalcev na članicah;
 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija obiskov študentov v realna delovna okolja;
 • informiranje o študijskih programih in zaposlitvenih možnostih;
 • individualno in skupinsko karierno svetovanje;
 • usposabljanje in dodatno izobraževanje za delo (poleg strokovnih izpitov in predavanj za pridobivanje dodatnih znanj tudi izmenjava informacij z vodstvom članic z namenom informiranja za še bolj kakovostno svetovalno delo);
 • redno sestankovanje s koordinatorjem in ostalimi svetovalci, tutorji, skrbniki študijskih programov ter kontaktnimi / pooblaščenimi osebami po članicah – izmenjava izkušenj, mnenj, evalvacija dejavnosti, načrti za naprej, posvetovanje o dilemah ipd.;
 • sodelovanje s članicami pri pripravi dogodkov za razvoj karierne orientacije in povezovanje z delodajalci;
 • pomoč pri vsebinski pripravi promocijskih gradiv;
 • promocija mreže svetovalcev in njihovih storitev med študenti, delodajalci in stroko;
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami projekta in
 • druge naloge, ki mu jih bo dal koordinator projekta kariernega centra.


Rok za prijavo:
8.6.2012 –  16.6.2012
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za stike s kandidati
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 2418 596