Datum objave: 11.06.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2


1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO (m/ž)
 • za nedoločen čas,
 • s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja psiholoških znanosti
 • specializacija iz klinične psihologije
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za klinično psihologijo
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • znanje slovenščine
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo


3.Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.Rok za prijavo:
30 dni, do vključno 11. 7. 2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: