Datum objave: 12.06.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

ALUO, Vodja področja/enote II  (do 24.6.2012)


Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
Erjavčeva 23,
Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi)
 • šifra DM: J017932/
 • Delovno mesto se razpisuje v kadrovski službi
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, do vrnitve delavke s porodniškega dopusta
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univ. izobrazba družboslovne smeri (univerzitetni diplomirani pravnik, univerzitetni diplomirani organizator)
 • 3 leta delovnih izkušenj

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje in organiziranje dela kadrovske službe
 • svetovanje in koordiniranje kadrovskih zadev povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih
 • izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanju delavcev
 • izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanj delavcev
 • pripravljanje pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih pogodb in pogodb o delu
 • posredovanje kadrovskih podatkov računovodsko finančni službi, ki se nanašajo na obračun plač in drugih prejemkov
 • izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanja delavcev
 • opravljanje administrativnih opravil v zvezi s sklepanjem in prenehanjem delovnih razmerij
 • vodenje evidence o dopustih delavcev in evidence delovnega časa
 • vodenje postopkov za habilitacijo pedagoških delavcev
 • vodenje postopkov za priznanje pomembnih umetniških del
 • pripravljanje gradiv s področja delovnih razmerij za senat in UO ALUO
 • arhiviranje dokumentacije s področja delovnih razmerij
 • vodenje statistike s kadrovskega področja, ki jo predpisuje država
 • dobro poznavanje predpisov in aktov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje

Rok za prijavo: od 12.6.2012 do 24.6.2012.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Vihar, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01/4212 511
E-mail: