Datum objave: 17.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
              ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA za področje
    Eksperimentalne metode
   
    Čas trajanja: določen čas dveh let in polni delovni čas  

2. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba strojne smeri,  
    veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje
    Eksperimentalne metode, smisel za organizacijo lastnega
    dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 5 dni, do 19.12.2007

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: