Datum objave: 17.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  (m/ž)
za obračun in izplačilo plač, honorarjev ter vodenje področja gotovinskih in negotovinskih izplačil
za nedoločen čas, za delo s polnim delovnim časom in poskusnim delom 4 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna ali visoka izobrazba ekonomske smeri
- znanje angleškega jezika
- zaželene delovne izkušnje na področju obračuna in izplačil plač, avtorskih honorarjev, drugih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom
- znanja za uporabo računalniških programov
- organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis del in nalog:
- spremljanje zakonodaje na področju obračuna in izplačila plač, drugih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom in sklenjenih pogodb iz odvisnega in neodvisnega razmerja, priprava predlogov in navodil za izvajanje
- spremljanje zakonodaje za gotovinska in negotovinska izplačila in posredovanje navodil odgovorni delavki
- obračun in izplačilo plač
- poročanje v zvezi z obračunom plač in posredovanjem podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom
- sodelovanje pri izdelavi finančnih načrtov in obračunov
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v okviru delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:
8 dni, do vključno  20. 12. 2007

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: