Datum objave: 05.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1.Razpisani delovni mesti:
1.Visokošolski učitelj za področje Veterinarska morfologija na Inštitutu za anatomijo,
histologijo in embriologijo
2.Visokošolski učitelj za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali na Kliniki
za kirurgijo in male živali

2.Pogoji za opravljanje dela:
•Univerzitetna izobrazba veterinarske smeri, doktorat
•Izvolitev v naziv docent, izredni profesor za področje Veterinarska morfologija
oz. Bolezni in zdravstveno varstvo živali
•Znanje tujega jezika
•Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
•Uporaba računalniških orodij
Trajanje zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim čas
IX. tarifni razred

3.Kratek opis dela in nalog:
- Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in
visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- Organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z
učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih
izvajalcev predmeta
- Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
na dodiplomskih študijskih programih
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva
študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugi h del
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno
delo na področju stroke
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje
in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme
 in drugih varnostnih ukrepov
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega
mesta

4.Rok za prijavo:
30 dni (od 5. 7. 2012 - 5. 8. 2012)


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: