Datum objave: 17.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 20.12.2007)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

ZNANSTVENI/A SODELAVEC/KA za področje ŽIVINOREJA
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

doktorat znanosti s področja zootehnike
izvolitev naziv znanstveni sodelavec za področje Živinoreja

3. Kratek opis dela in nalog:

- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi

4. Rok za prijavo: 8 dni   do vključno 20.12.2007

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irena Nekrep
Telefonska številka:  721-78-07
E-mail: