Datum objave: 04.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto: ASISTENT / ASISTENT Z DOKTORATOM

-določen čas, 15 mesecev (polni delovni čas)
-nastop dela: predvidoma 15. 7. 2012


2.Pogoji za opravljanje dela:
-aktivno znanje slovenskega jezika,
-aktivno znanje angleškega jezika
-doktorat znanosti s področja sociologije
-veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent za področje sociologija,  izdana na Univerzi v Ljubljani


3.Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in  raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.Rok za prijavo: 4.7.2012 do 9.7.2012


5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mag. Spela Potočnik
Telefonska številka: 01/ 58 05 138
E-mail: