Datum objave: 06.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:   
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
na Oddelku za tekstilstvo
šifra del. mesta: D019001,
šifra naziva: 3,
naziv: docent,
za nedoločen čas od 1.8.2012 dalje, s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:
-Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) tehniške ali
naravoslovne smeri; doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške ali naravoslovne
smeri
-Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Tekstilstvo ali
Informacijska in grafična tehnologija ali Oblikovanje tekstilij in oblačil ali Likovno
izražanje na področju tekstilnega oblikovanja

3.Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za
organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4.Delovne izkušnje: /

5.Poskusno delo: /

3.Kratek opis dela in nalog:  
-oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih
izobraževalnih programov zahtevam
-organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim
načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev
predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
-predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
-vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
-mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
(nostrifikacije, itd.)
-znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
-skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in
poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in
drugih varnostnih ukrepih
-opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo: 15 dni (do 20.7.2012)

5.Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 200 32 39