Datum objave: 17.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 18.12.2007)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – IZREDNI PROFESOR za področje Znanost o lesu
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

doktorat znanosti s področja lesarstva
izvolitev naziv docent za področje Znanost o lesu

3. Kratek opis dela in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in
      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 
4. Rok za prijavo: 8 dni   do vključno 18.12.2007

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zorko TROŠT
Telefonska številka:  423 1161
E-mail: