Datum objave: 10.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA INŠTITUTU ZA BIOKEMIJO
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
•doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) s področja biomedicine
•veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Biokemija in molekularna biologija
•znanje slovenščine
•kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
•vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih
izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim
načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev
predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke.

4.Začetek dela:
3.10.2012

5.Rok za prijavo:
30 dni, od 10.7.2012 do 9.8.2012

6.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnica Inštituta za biokemijo prof. dr. Ana Plemenitaš
Telefonska številka: 01 543 7640