Datum objave: 16.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL


TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – KOORDINATOR PROJEKTOV

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017902
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne,družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne,družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne,družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • pet let vodstvenih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti in komunikativnost

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih služb rektorata
 • v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s svojega
    delovnega področja,
 • izvršuje na svojem področju in po navodilih rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,
 • pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju,
 • pripravlja osnove za splošne akte univerze,
 • samostojno vodi zadeve različnih področij,
 • sodeluje z rektorjem, prorektorji, glavnim tajnikom in drugimi vodji univerzitetnih služb pri
  reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog
 • na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze
  in drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,
 • opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi rektor, prorektorji, glavni
  tajnik ali senat UL.

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju projektov, financiranih iz sredstev EU oz. 
  drugih zunanjih razvojnih sredstev, ki se vodijo in izvajajo preko rektorata UL,
 • usmerja delo projektnih vodij in skrbi za koordinacijo projektov,
 • koordinira projektne enote, formirane skladno z zahtevami posameznega projekta,
 • pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  16. 7. 2012  –  21. 7. 2012
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Univerzitetna kadrovska služba,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
 
Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.