Datum objave: 16.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo za določen čas z nepolnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu ).

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba s področja zdravstva, naravoslovja.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Mikrobiologija in imunologija
  • Kandidat bo hkrati sklepal z UL MF Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo  tudi pogodbo o zaposlitvi v okviru strokovno zdravstvene dejavnosti.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:
5 dni, od 16.7.2012  do 21.7.2012


5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Miroslav Petrovec
Telefon: 01 543 7408