Datum objave: 16.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Teološka fakulteta

1. Razpisano delovno mesto:

 • Samostojni strokovni delavec VII/2-III
 • Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univ. dipl. teolog,
 • aktivno znanje enega tujega jezika, usposobljenost za delo z računalniškimi programi (VIS, Microsoft Office),
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis del in nalog:

 • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne tematike,
 • sodelovanje pri predstavitvah fakultete na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev,
 • posredovanje informacij o izobraževalnih dejavnostih na fakulteti,
 • informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • administrativno vodenje dodiplomskega študija ter I. in II. stopnje bolonjskih programov,
 • vodenje raznih evidenc ter obdelava in posredovanje statističnih podatkov,
 • priprava in oblikovanje seznama predavanj fakultete in oblikovanje drugih gradiv za študente,
 • opravljnje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

do vključno 20. julija 2012

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija Ilc
Telefonska številka: 01/434 58 10
E-naslov:


Kandidati naj oddajo pisno vlogo na naslov:
UL Teološka fakulteta,
Poljanska c. 4, p. p. 2007, 1001 Ljubljana, s pripisom »Za razpisano prosto delovno mesto«.

Poleg prošnje naj vloga vsebuje: kandidatov življenjepis in overjeno kopijo diplome.