Datum objave: 20.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
         Jamova cesta 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor  (D09001)
  na Katedri za preizkušanje materialov in konstrukcij
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja gradbeništva
 • veljaven habilitacijski naziv: redni profesor za področje Gradbeni materiali
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju pedagoškega in raziskovalnega dela
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, organizacijske sposobnosti in komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov

3.Kratek opis dela in nalog:

 • predavanja študentom in izvajanje drugih pedagoških aktivnosti v skladu z učnim načrtom
 • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij in drugih del
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mladih raziskovalcev
 • znanstveno raziskovalno, razvojno in strokovno delo na raziskovalnih projektih
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov

4.Rok za prijavo:

Datum objave: 

20.7.2012, rok 8 dni;  do 28.7.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: