Datum objave: 27.07.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta v Ljubljani,

objavlja prosto delovno mesto:

1.Razpisano delovno mesto:

LABORATORIJSKI TEHNIK I NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO 

 • s polnim delovnim časom
 • za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka ).

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Srednješolska strokovna ( štiriletna ) izobrazba ustrezne smeri
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: organizacijske sposobnosti
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj, zaželen strokovni izpit ( v kolikor ga kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v 10 mesecih od začetka delovnega razmerja )
 • Poskusno delo 2 meseca

3.Kratek opis del in nalog:

 • samostojno izvajanje laboratorijskih postopkov za potrebe redne in urgentne biopsijske in obdukcijske diagnostike v usmerjenih  oddelčnih laboratorijih v okviru svoje strokovnosti
 • sodelovanje pri izvajanju strokovnozdravstvenega, znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela
 • vodenje ustrezne dokumentacije
 • skrb za evidentiranje opravljenega dela in arhiviranje vzorcev
 • opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega
 • dnevno vzdrževanje delovne opreme in aparatov

4.Rok za prijavo: 14 dni
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

5. Način objave:

Objava na Zavodu RS za zaposlovanje in v javno dostopnih poslovnih prostorih UL MF od 27.7.2012 do 10.8.2012, spletne strani UL

6.  Kontaktna oseba:  

mag. Anja Milenković Kramer,