Datum objave: 24.08.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za elektrotehniko
     Tržaška cesta 25
     1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Asistent  z doktoratom (D010001, IX) – za izvajanje vaj pri premetih:

 • Meritve (UNI, I. stopnja),
 • Merilna instrumentacija (UNI, I. stopnja),
 • Avtomatizirani in virtualni merilni sistemi (UNI, II. stopnja) in

izvajanje vaj na VSŠ Aplikativna elektrotehnika pri predmetih:

 • Meritve,
 • Merilna tehnika,
 • Meritve in merilna instrumentacija in Senzorji in zajemanje podatkov

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom, od 1.10.2012 dalje.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri
  predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih
  pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo
  pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno
  delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
 • za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi,
 • uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:
8 dni, od 24.08.2012 do 01.09.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: