Datum objave: 28.08.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje
 • Izdelovalne tehnologije in sistemi
 • Čas trajanja: določen čas, 2 leti in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja
 • strojništva ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja
 • strojništva , veljaven izvolitveni naziv docent, izredni profesor ali redni
 • profesor za habilitacijsko področje Izdelovalne tehnologije in sistemi,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba
  računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom,
 • znanstvenoraziskovalno delo,


4. Rok za prijavo: 8 dni, do 05.09.2012

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: