Datum objave: 21.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VIŠJI PREDAVATELJ ZA PODROČJE UVOD V JAVNO UPRAVO

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

VIII. stopnja izobrazbe – magister prava.

Komunikativnost in retorične sposobnosti.

Znanje za uporabo računalnika.

Tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika.

Izkušnje iz pedagoškega dela.

Veljaven habilitacijski naziv univerze v Ljubljani – višji predavatelj za področje javne uprave.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke,

-          koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov znanja,

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          pogovorne ure s študenti,

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov.

 

4.    Rok za prijavo:

Rok za prijavo je pet dni po objavi na spletni strani UL; datum izteka objave: 27.12.2007.

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 58 05 585

E-mail: