Datum objave: 02.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23,
1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • TEHNIČNI DELAVEC IV-1
 • Šifra DM: J034074   
 • Tarifni razred: IV
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 1 mesec

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • srednja poklicna izobrazba tehniške smeri
 • 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj
 • vozniški izpit B kategorije

3.Kratek opis dela in nalog:

 • odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo članice  v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa)
 • vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)
 • varovanje in zaščita premoženja ter nadzor in obhodi  objektov in prostorov
 • izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja
 • popis porabe vode in energije, sporočanje računovodstvu in kontrola računov,
 • dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • sodelovanje z vodjo tehnično vzdrževalne službe in ekonomom pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja in medsebojno nadomeščanje med odsotnostjo,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

4.Rok za prijavo:

5 dni od datuma objave

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Pika Mihelič