Datum objave: 02.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:   

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
 • na Oddelku za tekstilstvo
 • št. delovnih mest: 2
 • šifra del. mesta: D019001,
 • šifra naziva: 3,
 • naziv: docent,
 • za nedoločen čas od 1.11.2012 dalje,
 • s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • doktorat znanosti (prejšnji) tehniške ali naravoslovne smeri;
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške ali naravoslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Tekstilstvo ali Informacijska in grafična tehnologija ali Oblikovanje tekstilij in oblačil ali Likovno izražanje na področju tekstilnega oblikovanja

3.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4.Delovne izkušnje:/

5.Poskusno delo:/

3.Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

Datum objave: 2.10.2012, rok za prijavo 8 dni; do 10.10.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, splošno kadrovska služba,  tel. 200 32 39
e-mail: