Datum objave: 02.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT / ASISTENT  VII/2 (m/ž)
 • na Oddelku za tekstilstvo  
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D010001
 • šifra naziva: 3
 • tarifni razred: VII/2
 • za nedoločen čas od 1.11.2012 dalje, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2.Pogoji za opravljanje dela:

1.Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  

 • specializacija po visokošolski izobrazbi tehniške ali umetniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba tehniške ali umetniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv:

 • asistent za habilitacijsko področje: Tekstilstvo ali Informacijska in grafična tehnologija ali Oblikovanje tekstilij in oblačil ali Likovno izražanje na področju tekstilnega oblikovanja

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo:/

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
Datum objave: 2.10.2012, rok za prijavo 5 dni; do 7.10.2012


5. Kontaktna oseba na članici:

ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39
    e-pošta: