Datum objave: 03.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12,
1000 Ljubljana

 • Razpisuje 5 (pet) prostih delovnih mest (po upokojitvah): 
 • Visokošolskega učitelja/ice za področje arhitekture in področje urbanizma za nedoločen čas s polnim delovnim časom za predmete:
 • Tehnologija gradnje in gradivo (2. letnik)
 • Konstrukcije 1 in 2 (3. letnik)
 • Predstavitvene tehnike 3 (3. letnik)
 • Razvoj urbanizma (4. letnik)
 • Upravljanje v arhitekturi (4. letnik)

Pričetek dela: oktober 2012

Pogoji za opravljanje dela:  

 • doktorat znanosti  s področja arhitekture ali priznanje pomembnih umetniških del
 • veljaven habilitacijski naziv  za področje arhitekture ali urbanizma
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika

Funkcionalna znanja:  

 • retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, poučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)

Rok za prijavo: 8 dni od objave

Kontaktna oseba na članici:

mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail: