Datum objave: 08.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za krajinsko arhitekturo,
Ljubljana, Jamnikarjeva 101

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ – docent za področje Krajinsko oblikovanje   
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • priznanje pomembnih umetniški del
 • izvolitev v naziv docent za področje Krajinsko oblikovanje
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika
 • retorične sposobnosti.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4.Rok za prijavo: 
90 dni od objave - od 08.10.2012 do 07.01.2013

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 3031 3060
E-mail: