Datum objave: 09.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • 50 % (Šifra DM: D010001) Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (za področje fizike).
 • 50 % (Šifra DM: H019001) Asistent z doktoratom IX- 0.
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D010001 (50 %); H019001 (50 %).
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1; H1.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.11.2012 do 30.09.2013.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor fizike;
 • veljavni habilitacijski naziv za področje fizike;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij; inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, znanje enega svetovnega jezika;
 • član programske skupine P1-009 (Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur).

Opis delovnega mesta:

50 % (Šifra DM: D010001):

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

50 % (Šifra DM: H019001):

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 9. 10. 2012.

Rok za prijavo: 5 dni, od 9. 10. 2012 do 14. 10. 2012.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: