Datum objave: 12.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:   
FAKULTETA ZA FARMACIJO,
Aškerčeva 7,
1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
 • Šifra delovnega mesta:D019001
 • Tarifni razred:IX
 • Naziv:izredni profesor 
 • Šifra naziva:2

Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8/2. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje farmacevtske tehnologije,
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti,
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:   

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter
 • koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,
 • mentorstva, 
 • znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • proučevanje in razvijanje konceptov,
 •  skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov,
 • druge naloge.

Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas,s krajšim 20%-nim delovnim časom.

Rok za prijavo: od 12.10.2012 do 27.10.2012

 
Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka:4769-505
E-mail: