Datum objave: 12.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 22.10.2012)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Dekanat,
Jamnikarjeva 101,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • STROKOVNI DELAVEC VII/1   (M/Ž)
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ekonomske smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ekonomske smeri
 • visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 2 leti delovnih izkušenj
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje sistema evropskih razpisov ter finančno računovodskih informacijskih sistemov,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov ter knjigovodskih listin,
 • vodenje in kontroliranje pomožne knjige ter analitične evidence,
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo,
 • obračunavanje plač in honorarjev ter drugih prejemkov,
 • vodenje saldakontev, usklajevanje terjatev in obveznosti ter izvajanje izterjav
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za izvajanje letnega popisa ter zaključnega računa,
 • vodenje analitične evidence po stroškovnih mestih,
 • vodenje predpisane davčne knjige in evidence ter obračunavanje DDV v skladu z zakonskimi predpisi,
 • vodenje in izvajanje blagajniškega poslovanja,
 • vodenje in izvajanje plačilnega prometa v domačem ter tujih plačilnih sistemih ter s plačilnimi karticami,
 • urejanje cenikov in šifrantov v poslovno-informacijskem sistemu,
 • izstavljanje in likvidiranje računov,
 • obračunavanje potnih nalogov ter drugih zahtevkov fizičnih oseb,
 • kontroliranje računov kupljenega materiala in naročenega dela,
 • izdelava finančnih  poročil za mednarodne projekte, pripravljanje podatkov ter izdelovanje raznih poročil za notranje in zunanje uporabnike,
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področja dela,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela

4. Rok za prijavo: 7 dni  

do vključno 22.10.2012


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Milena Prosen , Vodja finančno računovodske službe BF

Telefonska številka: 01/ 320 3030