Datum objave: 17.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Inštitutu za histologiji in embriologijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva ter zdravstva ali veterinarstva

  • Veljaven pedagoški naziv za področje Histologija in embriologija
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:
Do 23. 10. 2012.

 
5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič
Telefon: 01 543 7360