Datum objave: 25.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)  – ZA PRAVNE ZADEVE
 • šifra DM: J017104
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta
 • Poskusno delo: 3 mesece


Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • poznavanje predpisov področja
 • zaželeno poznavanje postopkov javnega naročanja
 • zaželen pravosodni izpit
 • najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • v skladu s pravili stroke opravlja strokovno delo v pravni službi,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih in posamičnih aktov univerze,
 • sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja za univerzo,
 • s pravnega stališča spremlja in sodeluje pri usmerjanju postopkov s področja intelektualne lastnine,
 • pripravlja gradiva za seje komisij in delovnih teles Senata UL po navodilih nadrejenega,
 • sodeluje pri pripravi predlogov sklepov za sprejem na organih in delovnih telesih organov UL,
 • opravlja druga strokovna dela za organe univerze,
 • sodeluje pri pripravi odgovorov na portalu za vprašanja študentov ter skrbi za ažurno odgovarjanje,
 • opravlja druge nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:
25. 10. 2012 – 3. 11. 2012
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za stike s kandidati
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 2418 596

Datum objave na spletnih straneh UL: 25. 10. 2012