Datum objave: 25.10.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • D019001 – Visokošolski učitelj/učiteljica
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 1

Naziv:

 • Redni/a profesor/ica
 • Zaposlitev za določen čas s polovičnim delovnim časom od 1.11.2012 do 30.09.2013.
 • 2.Pogoji za opravljanje dela:
 • Izobrazba: doktorat kemije,
 • Veljaven habilitacijski naziv: Redni/a profesor/ica  za področje kemijskega izobraževanja

3.    Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi oz. napravami, o uporabi osebne
 • varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov (za njuni področji) oz.predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom za določen čas.

5.Rok za prijavo:
Do 30.10.2012 (5 dni od objave, ki bo 25.10.2012- pisne vloge z življenjepisom)

Obravnavali bomo prijave, prispele po navadni pošti!