Datum objave: 05.11.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (M/Ž)

 • Šifra DM: D019001   
 • Tarifni razred: IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv docent za področje industrijsko oblikovanje
 • znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • 3 leta pedagoških delovnih izkušenj

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:
8 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana


5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Pika Mihelič 
Telefonska številka: 01/4212-507
E-mail: