Datum objave: 06.11.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

5. 11. 2012

Članica:
Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje Parazitologija na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, doktorat
 • Izvolitev v naziv visokošolski učitelj – za področje Parazitologija
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij
 • Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas
 • IX. tarifni razred

3.Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posadabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • Organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugi h del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
8 dni (od 6.11.2012-14.11.2012)

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: