Datum objave: 07.11.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1-0 (m/ž) (finančno-računovodska služba).
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017100,
 • Tarifni razred: VII/1,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: od 01.01.2013 do 31.12.2013, zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta.
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji),
 • visokošolska izobrazba (prejšnja),
 • visokošolska strokovna izobrazba,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • kontira in knjiži poslovne dogodke ter knjigovodske listine,
 • vodi in kontrolira pomožne knjige ter analitične evidence,
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo,
 • obračunava plače in honorarje ter druge prejemke,
 • vodi saldakonte, usklajuje terjatve in obveznosti ter izvaja izterjavo
 • vodi register osnovnih sredstev,
 • sodeluje pri pripravi podatkov za izvajanje letnega popisa ter zaključnega računa,
 • vodi analitične evidence po stroškovnih mestih,
 • vodi predpisane davčne knjige in evidence ter obračunava DDV v skladu z zakonskimi predpisi,
 • vodi in izvaja blagajniško poslovanje,
 • vodi in izvaja plačilni promet v domačem ter tujih plačilnih sistemih ter s plačilnimi karticami,
 • ureja cenike in šifrante v poslovno-informacijskem sistemu,
 • izstavlja in likvidira račune,
 • obračunava potne naloge ter druge zahtevke fizičnih oseb,
 • nabavlja potrošni pisarniški material, sodeluje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme ter drobnega potrošnega materiala,
 • izdaja pisarniški material,
 • kontrolira račune kupljenega materiala in naročenega dela,
 • pripravlja podatke  ter izdeluje razna poročila za notranje in zunanje uporabnike,
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela, 
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
 • nadomešča samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti.

Datum objave: 07.11.2012.

Rok za prijavo: 15 dni, od 07.11.2012 do 22.11.2012.
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: