Datum objave: 07.11.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4
Portorož

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT M/Ž
 • za področje PROMETNE TEHNOLOGIJE
 • Šifra DM D010001

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • magisterij znanosti ali doktorat znanosti s področja Pomorstva in prometa
 • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Prometne tehnologije,
 • zaposlitev za določen čas do 30.09.2013, za krajši delovni čas,
 • tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo: 

8 dni do vključno 15.11.2012

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela
05 67 67 221
E- mail: